top of page

Käytän työvälineinäni visuaalista, auditiivista ja kinesteettistä materiaalia eli

 musiikkiteatterin perus elementtejä,

sekä joogiseen perinteeseen pohjaavia mindfulness –tekniikoita kuten

läsnäoloa ja tietoisuutta kehittäviä hengitys- ja kehoharjoituksia. 

 

Unelmani on fasilitoida maailmaan

nonverbaalista kommunikaatiota sujuvasti hyödyntäviä ja empatiaa lisääviä Kylätiloja, eli sosiaalista permakulttuuritilaa, jossa maailman erilaiset lapset voivat

turvallisen tuntuisessa ympäristössä harjoitella rauhanomaista ja tuottoisaa yhteiseloa. 

 

Empatia-Kylä-Cafe –konsepti alkoi itää vuosia sitten kipeistä havainnoista 

omasta juurettomuudestani, kylän kaipuusta, osallisuuden kokemuksen tarpeesta.

Nyt unelmasta on kehittynyt oma “salainen puutarhani“, jonka potentiaalin jaan mieluusti toimivaa yhteisöllisyyttä suunnittelevien tahojen kanssa.

bottom of page